Shraadh (1st) Paksha Shuru (Aashwin Krishan Paksh)

Shraddh-2023 Aashwin Krishan Paksha (Pitri Paksha) Purnima Shraddh Thu Sep. 28 1st Shraddh Fri Sep. 29 2nd Shraddh Sat Sep. 30 3rd Shraddh Sun Oct. 01 4th Shraddh Mon Oct. 02 5th Shraddh Tue Oct. 03 6th Shraddh Wed Oct. 04 7th Shraddh Thu Oct. 05 8th Shraddh Fri Oct. 06 9th Shraddh Sat Oct.